Navigacija

Saopštenje o izboru novih članova Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije i Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine

Savet RRA je na osnovu svojih nadležnosti iz članova 87 i 94 Zakona o radiodifuziji, a u skladu sa Javnim pozivom objavljenim 10. februara 2011. godine, na sednici posle sprovedenog postupka tajnog glasanja, imenovao nove članove upravnih odbora Radiodifuzne ustanove Srbije i Radiodifuzne ustanove Vojvodine.

Izabrani članovi Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije su:
• Mr Đorđe Vozarević, novinar 
• Milica Kuburović, novinar
• Dr Predrag Marković, istoričar
• Dr Slobodan Marković, profesor Univerziteta
• Milan Nikolić, sociolog
• Mr Zoran Popović, profesor Univerziteta
• Akademik Vojislav Stanovčić, profesor Univerziteta u penziji
• Dušan Stokanović, ekonomista
• Dr Žarko Trebješanin, profesor Univerziteta

Izabrani  članovi Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine su:

• Mr Vanja Barišić, filolog, PR menadžer 
• Ivan Benašić, novinar 
• Dimitrije Boarov, novinar, pravnik
• Dalibor Bubnjević, ekonomista
• Mr Ljiljana Lj. Bulatović, nastavnik Univerziteta
• Boris Kovač, kompozitor

Savet RRA je razmatrao i Godišnji izveštaja za 2010. godinu „Radio televizija Srbije - načini ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza“ (na sajtu www.rra.org.rs) i doneo sledeći zaključak:
Radio televizija Srbije u 2010-toj godini nije ispunila zakokonom propisanu obavezu o procentu učešća nezavisne produkcije.
Zakon ne precizira procente ostalih programa čiju obavezu proizvodnje i emitovanja ima  javni servis  ali je izveštajem uočena ogromna disproporcija, odnosno mali procenat kulturno-umetničkog, dečjeg i edukativnog programa, a prevelik procenat informativnog, programa vesti, dokumentarnog i zabavnog programa. Ovakva proporcija programa je zabrinjavajuća utoliko što ona ne osigurava raznovrsnost i izbalansiranost (međusobna usklađenost ili usaglašenost) sadržaja kojima se podržavaju demokratske vrednosti savremenog društva, a naročito poštovanje ljudskih prava i kulturnog, nacionalnog, etničkog i političkog pluralizma ideja i mišljenja.
Iako Savet razume položaj javnog servisa usled posledica ekonomske krize kao i otežane okolnosti pri naplati pretplate, ipak skreće pažnju na veliki procenat repriza. 
Savet izražava zadovoljstvo procentualnim učešćem programa emitovanog na srpskom jeziku, kao i učešćem  vlastite produkcije.
Savet konstatuje da je RTS u 2010. godini u više navrata kršio Zakon o oglašavanju, zbog čega je, u skladu sa svojim ovlašćenjima, podneo prekršajne prijave.
Savet je ovaj izveštaj uputio Upravnom odboru Radio televizije Srbije i pozvao ga da ispuni programske obaveze definisane Zakonom o radiodifuziji.

U Beogradu, 18.4.2011. godine

Savet RRA

Predsednik Saveta 
Episkop jegarski Porfirije (Perić)

Back to top