Navigacija

Lista podnosilaca prijava čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku

Republička radiodifuzna agencija, na osnovu člana 53 stav 1 tačka 2 Zakona o radiodifuziji („Službeni glasnik” RS broj 42/02, 97/04, 76/05, 79/05-dr. zakon, 62/06, 85/06 i 41/09), objavljuje

 

 

LISTU

podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvola za emitovanje radio programa

za lokalna područja čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku

   

 KRITERIJUMI ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA EMITOVANJE PROGRAMA

Back to top