Navigacija

9.jul - Dan Republičke radiodifuzne agencije

Po prvi put je  obeležen 9. jul kao Dan Republičke radiodifuzne agencije.

Na dan 9. jul 2003. godine je osnovana Republička radiodifuzna agencija i Savet RRA je doneo odluku da se ubuduće taj datum na prigodan način obeležava kao Dan Agencije.

Back to top