Navigacija

Obaveštenje za medije povodom proglašenja vanredne situacije

Povodom proglašenja vanredne situacije na području Republike Srbije, Republička radiodifuzna agencija podseća radijske i  televizijske emitere kojima je izdata dozvola za korišćenje frekvencija na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou, da su, u skladu sa Zakonom o radiodifuziji, Zakonom o vanrednim situacijama, kao i Kodeksom ponašanja emitera, u obavezi da prenesu sva saopštenja koja se odnose na ugroženost ljudskih života,zdravlja, bezbednosti ili imovine. Saopštenja nadležnih državnih organa emiteri su dužni da prenesu bez odlaganja.

Beograd, 6.2.2012. godine

Republička radiodifuzna agencija

Back to top