Navigacija

Saopšštenje Saveta RRA povodom informacije TV B 92

Saopšštenje Saveta RRA povodom informacije TV B 92

Savet RRA saopštava da je neistinita informacija televizije B 92 o tome kako je Ministarstvo za kulturu povodom slučaja štrajka na TV Avala  pokušalo da stupi u vezu sa RRA ali da u tome, navodno, nije uspelo.

RRA je stupila u kontakt sa Ministarstvom za kulturu kako bi proverilo ove navode i utvrdila je da nije bilo nikakvih neuspelih pokušaja da Ministarstvo službeno kontaktira sa RRA.  Agencija je praktično neprekidno otvorena za naraznovrsniju komunikaciju i sasvim je neverovatna mogućnost da neko ne uspe u pokušaju da stupi u kontakt sa RRA u radno vreme.

Beograd, 21.2.2012. godine

 

Portparol Saveta RRA

Srboljub Bogdanović

 

Back to top