Navigacija

Saopštenje posle sastanka sa predstavnicima emitera zapadne Srbije

Članovi Saveta RRA održali su danas sastanak sa predstavnicima emitera zapadne Srbije i razgovarali o problemima nelegalnog emitovanja programa na teritoriji Srbije.

Predstavnici emitera zapadne Srbije ukazali su na izuzetno tešku finansijsku situaciju u kojoj se nalaze, zbog postojanja velikog broja radio i televizijskih stanica koje emituju program bez dozvole. Piratske RTV stanice ometaju rad emitera sa dozvolom i umanjuju mogućnost njihovog normalnog poslovanja.

Na sastanku je odlučeno da se tokom naredne nedelje organizuje sastanak sa nadležnim inspektoratom Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva, Republičkom agencijom za elektronske komunikacije, Tužilaštvom za visoko tehnološki kriminal, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede i pronađu rešenja za trajno ukidanje rada nelegalnih radio i TV stanica na teritoriji Republike Srbije.

Od 2008. godine do danas Savet RRA je doneo 258 rešenja o zabrani nelegalnog emitovanja programa, 123 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka i podneo 167 krivičnih prijava.  

Beograd,

23. februara 2012. godine

 

Služba za odnose sa javnošću

 

Back to top