Navigacija

Saopštenje Saveta RRA posle sednice održane 21. februara 2012. godine

Savet RRA je na današnjoj sednici utvrdio da je od januara 2010. godine, od kada je Agencija počela da podnosi prijave  zbog prekršaja Zakona o oglašavanju, broj takvih prekršaja u elektronskim medijima smanjen za deset puta.

Takođe, pokrenut je postupak za izricanje mera protiv emitera koji u proteklom periodu nisu na propisan način označavali programe neprikladne za osobe mlađe od 18 godina. U najkraćem roku biće pripremljeno i objavljeno opšte obavezujuće uputstvo kojim će ova oblast biti i dodatno uređena.

Članovi Saveta su razgovarali i sa štrajkačkim odborom televizije Avala, koji su potvrdili da je poslovodstvo te kuće isplatilo deo dugovanja prema zaposlenima u skladu sa dogovorom koji je postignut sa RRA proteklog meseca. Takođe, članovi Saveta su prihvatili da zatraže dodatne garancije od strane vlasnika TV Avala za isplatu preostalih dugovanja, a zaposleni će prekinuti štrajk ukoliko takve garancije budu obezbeđene.

Beograd, 21.2.2012. godine

 

Portparol Saveta RRA

Srboljub Bogdanović

 

Back to top