Navigacija

Saopštenje Saveta o usvajanju Opšte obavezujućeg uputstva u predizbornoj kampanji

Savet RRA je na današnjoj sednici usvojio Opšte obavezujuće uputstvo o ponašanju elektronskih medija u predizbornoj kampanji. Prema tekstu ovog uputstva, kandidat odnosno lista koja učestvuju na izborima moći će da iznajmljuju vreme na jednom elektronskom mediju u trajanju do pet minuta u toku dana.

Opšte obavezujuće uputstvo biće objavljeno u Službenom glasniku, a detalji o sadržaju biće prezentirani na konferenciji za novinare u petak 9. marta 2012. godine.

Beogradu, 7.3.2012.godine

Portparol Saveta

Srboljub Bogdanović

Back to top