Navigacija

Saopštenje Saveta RRA o reklamnom spotu URS-a

Savet je na današnjoj sednici razmatrao izveštaj Službe za nadzor koja je reklamni spot URS evidentirala kao moguće sporan sadržaj, a u okviru emitovanja predizbornog političkog marketinga u programima nekoliko emitera.

Kako bi Savet uzeo u razmatranje ovaj moguće sporan sadržaj neophodno da prikupi svu potrebnu dokumentaciju iz koje se može razjasniti da li postoje saglasnosti kompanija, koje se pojavljuju u promotivnom spotu URS-a, da se njihovi robni žigovi koriste.

Rok za dostavu ovih podataka dat je svima koji su spot emitovali a to su RTS 1, TV Pink, TV B92 i TV Hepi.

U jednom od predizbornih spotova liste URS evindetirani su zaštićeni robni žigovi i to kompanija Fijat, Jura, Kontinental, Gorenje, Beneton i Panasonik. Zaštićeni robni žigovi manjim delom su bili natpisi na poslovnim objektima ispred koji je vršeno snimanje, a većim delom bili su putem grafike ili snimaka emitovani u okviru oglasne poruke – promotivnog spota URS.

U Beogradu,

26.03.2012. godine

Savet RRA

Back to top