Navigacija

Formirani paketi programskih sadržaja za Inicijalnu mrežu za testiranje digitalnog TV signala

Savet Republičke radiodifuzne agencije je na sednici održanoj dana 04. aprila 2012. godine razmatrao tehnološke mogućnosti za formiranje pet paketa različitih sadržaja u Inicijalnoj mreži za testiranje digitalnog TV signala i utvrdio spisak emitera čiji će se sadržaji naći u navedenim paketima.

Prilikom donošenja odluke o spisku emitera koji se mogu naći u jednom od paketa za emitovanje u Inicijalnoj mreži, Savet RRA je uzeo u obzir pojedinačne zahteve emitera kao i izjašnjenja emitera u pogledu programskih, tehničkih i materijalnih resursa da se i njihovi programi mogu eksperimentalno digitalno emitovati.

Podsećamo da je Savet RRA krajem prošle godine utvrdio da se u Inicijalnoj mreži moraju naći programski sadržaji javnog servisa – RTS 1 i RTS 2, kao i RTS digital i svi nacionalni komercijalni emiteri – TV Pink, TV Avala, TV Prva, TV B92 i Nacionalna Happy TV/HappyK.

Kako su stečene tehničke mogućnosti za formiranje i emitovanje različitih programskih paketa na različitim predajnicima ili grupi predajnika u Inicijalnoj mreži to je Savet RRA doneo odluka da se ovom spisku u skladu da zonom pokrivanja dodaju i:

1.Radiodifuzna ustanova Vojvodine „Radio televizija Vojvodine”, Drugi program- RTV 2

kao i emiteri sa regionalnim pokrivanjem :

2. Javno preduzeće Radio televizija Kragujevac, iz Kragujevca - TV Kragujevac;

3. Javno preduzeće Radio televizija Vranje , iz Vranja-TV Vranje;

4. RTV „ Belle Amie ” d.o.o., iz Niša - TV Belle Amie i

5. Javno preduzeće za informisanje Novi Pazar, iz Novog Pazara- Regionalna TV.

U Beogradu,

dana 6. aprila 2012. godine

Služba za odnose sa javnošću

i međunarodne odnose 

Back to top