Navigacija

Obaveštenje elektronskim medijima o proglašenju Dana žalosti

Republička radiodifuzna agencija obaveštava sve radiodifuzne organizacije za informisanje javnosti na teritoriji Republike Srbije, da u skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije o proglašenju 15. aprila 2010. godine za Dan žalosti, zbog pogibije predsednika Republike Poljske Leha Kačinjskog i visokih državnih zvaničnika i državljana Poljske u avionskoj nesreći kod Smolenska, svoj program prilagode navedenim okolnostima u skladu sa Zakonom o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije. 

U skladu sa članom 6. stav 1. Zakona o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije radiodifuzne organizacije za informisanje javnosti, dužne su da u svojim programima, uključujući i emisije namenjene inostranstvu, na dan proglašenja dana žalosti: 

  1. emituju odluku o proglašenju dana žalosti i o programu njegovog obeležavanja koju donosi nadležni organ Republike Srbije ili telo koje on odredi;
  2. obaveste javnost o skupovima sećanja koje povodom dana žalosti organizuju nadležni organi Republike Srbije ili tela koja ona odrede;
  3. umesto humorističkih, zabavnih, folklornih i drugih emisija sa zabavnom i narodnom muzikom, emituju muziku i emisije prikladne danu žalosti;
  4. usklade detaljnu programsku šemu u vreme dana žalosti.

U skladu sa odredbama koje se odnose na način obeležavanja dana žalosti preporučuje se emitovanje umetničke i instrumentalne muzike molske provinijencije. Emitovanje blokova oglasnih poruka i poruka televizijske prodaje je dozvoljeno.

U Beogradu,
Dana 14. aprila 2010. godine                                 

Republička radiodifuzna agencija
Izvršni direktor
 Rajka Galin Ćertić

Back to top