Navigacija

Obaveštenje emiterima o obeležavanju Dana žalosti u Novom Sadu, 2-4. april 2012. godine

 

Od stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik“, broj 30/10), Republička radiodifuzna agencija, kao povereni posao, vrši nadzor na primenom odredbi koje se odnose na programe radio i televizijskih emitera u vreme proglašenja Dana žalosti.

Agencija će u slučaju proglašenja Dana žalosti direktno primenjivati odredbe Zakona („Službeni glasnik“, broj 101/05 i 30/10) i neće donositi pojedinačna obaveštenja emiterima i ostalim pružaocima usluga prenosa RTV programa.

Podsećamo da je u tim situacijama potrebno da emiteri usklade svoj program sa članom 6. stav 1. Zakona o obeležavanju dana žalosti i da:

  1. Emituju odluku o proglašenju dana žalosti i o programu njegovog obeležavanja koju donosi nadležni organ Republike Srbije ili telo koje on odredi;
  2. Obaveste javnost o skupovima sećanja koje povodom dana žalosti organizuju nadležni organi Republike Srbije ili tela koja ona odrede;
  3. Umesto humorističkih, zabavnih, folklornih i drugih emisija sa zabavnom i narodnom muzikom, emituju muziku i emisije prikladne danu žalosti;
  4. Usklade detaljnu programsku šemu u vreme dana žalosti.

U skladu sa odredbama koje se odnose na način obeležavanja dana žalosti Agencija preporučuje emitovanje umetničke i instrumentalne muzike molskog tonaliteta. Emitovanje blokova oglasnih poruka i poruka televizijske prodaje je dozvoljeno.

U Beogradu, 
dana 1.aprila 2012. godine

Republička radiodifuzna agencija

Back to top