Navigacija

RRA učestvovala na Prvoj transnacionalnoj konfereniciji o digitalnoj televiziji u 2012. godini

Prva transnacionalna konferencija o digitalnoj televiziji u 2012. godini o budućim izazovima i mogućnostima koje pružaju novi standardi i tehnologije u digitalnoj platformi održana je od 19-20. aprila u Trstu.

U okviru projekta Digitalna televizija u Jugoistočnoj Evropi (SEE Digi TV) koji obuhvata i uvođenje digitalne dividende, pravni okvir digitalizacije i izdavanje dozvola u trenutku prelaska sa analognog na digitalno emitovanje, aspekti informisanja i komunikacije prema javnosti, ovoj koferenciji prisustvovala je i Republička radiodifuzna agencija.

Cilj konferencije je bilo razmatranje izazova sa kojima se suočava digitalizacija u regionu jugoistočne Evrope. Pored učesnika iz Srbije konferenciji su prisustvovali i predstavnici regulatornih agencija i drugih institucija iz Italije, Austrije, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Slovenije.

Opšti cilj ovog projekta je harmonizacija aktivnosti koje se odnose na uvođenje digitalnih radiodifuznih usluga, odnosno ubrzavanje ukupnog procesa gašenja analognog signala u regionu i korišćenje efikasnije tehnologije, usklađivanje zakonodavstva i tehničkih okvira sa procesom digitalizacije u EU. Ovome treba dodati razvijanje regionalne strategije za optimalno korišćenje slobodnog frekvencijskog spektra i efikasno upravljanje digitalnom dividendom.

Razmenjena su iskustva regulatornih agencija koje se bave procesom digitalizacije u svojim zemljama, predstavnika međunarodnih institucija (Evropska unija emitera, Međunarodne telekomunikacije unije) i predstavnika proizvođača opreme i emitera.

U Beogradu,

23. aprila 2012. godine

Projekt tim SEE Digi TV  

Back to top