Navigacija

Saopštenje emiterima povodom dostavljanja snimaka

Savet Republičke radiodifuzne agencije upozorava emitere koji emituju televizijski program da su dužni da svakog petka, počev od dana raspisivanja izbora do njihovog okončanja, dostavljaju Republičkoj radiodifuznoj agenciji snimke (standardni DVD ili WMV format, najmanja rezolucija 320x240, 25fps i zvuk) svog celokupnog programa emitovanog u periodu koji je prethodio danu dostavljanja snimaka, shodno tački 13. glave I. Opšte obavezujućeg uputstva radio i televizijskim stanicama (emiterima) u predizbornoj kampanji za lokalne, pokrajinske i republičke skupštinske izbore, izbore za predsednika Republike i izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS“ br. 18/12). Navedena obaveza odnosi se kako na emitere koji svoj televizijski program emituju putem zemaljskog prenosa, tako i na one koji to čine putem kablovskog, satelitskog ili drugog pogodnog načina prenosa.

S druge strane, emiteri koji emituju radio program imaju obavezu da, u skladu sa citiranom odredbom označenog propisa, svoj program snimaju i snimak čuvaju najmanje 30 dana od dana emitovanja, pri čemu su dužni da po nalogu Republičke radiodifuzne agencije u roku koji im je ostavljen dostave snimak programa.

Posebno napominjemo da će emiteru koji ne poštuje svoju obavezu u vezi sa dostavljanjem snimaka, u zakonom propisanom postupku biti izrečena mera predviđena Zakonom o radiodifuziji („Službeni glasnik RS“ br. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 - dr. zakon, 62/06, 85/06 i 41/09) – opomena, upozorenje ili privremeno ili trajno oduzimanje dozvole za emitovanje programa.      

U Beogradu,

27. april 2012. godine

 

Savet RRA

 

Back to top