Navigacija

Saopštenje povodom predstavki građana na plaćene predizborne termine

Savet RRA je u poslednja 24 sata dobio više predstavki građana, koji se pominju u plaćenim predizbornim terminima u negativnom kontekstu i uz ozbiljne optužbe. Pojedinci koji su radi zaštite svog integriteta uputili predstavke Savetu tvrde da su pravosnažnim presudama oslobođeni odgovornosti i da pominjanje optužnica po kojima su bili procesuirani nakon oslobađajuće presude šteti njihovom ugledu. Savet je konstatovao da se pored toga u plaćenim predizbornim terminima pominju i osobe za koje u javnosti nije poznato da je protiv njih vođen bilo koji postupak, a zakon jasno kaže da se u javnim glasilima niko ne sme označiti učiniocem kakvog kažnjivog dela, odnosno oglasiti krivim ili odgovornim pre pravosnažne  odluke suda ili drugog nadležnog organa.

Savet zahteva od emitera da hitno obustave emitovanje svih predizbornih sadržaja u kojima se neko optužuje ukoliko prethodno nisu proverili tačnost navoda u kojima se optužuje bilo koja ličnost.

Savet smatra da se u antikampanji ne smeju koristiti tvrdnje koje nisu utemeljene na validnim, od strane državnih organa potvrđenim činjenicama. U suprotnom, možemo doći u situaciju da svako, bio on učesnik izbornog procesa ili ne, bude optužen za najgora krivična dela, silovanja, pedofiliju, prodaju narkotika ili bilo šta drugo, bez ikakvog započetog istražnog postupka ili pravosnažne sudske odluke.

Savet zato nalaže emiterima da sa posebnom uredničkom pažnjom pre emitovanja pregledaju sve sadržaje, jer, po Zakon o radiodifuziji,  oni odgovaraju za sve što emituju na svojim programima.

Savet je protiv emitera TV B 92, TV Pink i TV Prva započeo postupak za izricanje mera zbog emitovanja jednog ovakvog sadržaja.

U Beogradu,

27. aprila 2012. godine

Savet RRA

Back to top