Navigacija

Saopštenje povodom razmatranja predstavki i reklamnih spotova

Savet Republičke radiodifuzne agencije razmatrao je na sednici, 30. aprila 2012. godine, brojne predstavke, kao i zahteve za mišljenje u vezi sa predizbornom kampanjom i oglasnim spotovima, koje su uputili emiteri.

Savet nije doneo odluku o zabrani bilo kog spota, pa tako ni reklamnog spota spota koalicije Pokrenimo Srbiju – Tomislav Nikolić, niti spota koalicije Izbor za bolji život – Boris Tadić.

Savet podseća na obavezu emitera da uredništvo obrati posebnu pažnju da emitovani sadržaj bude u skladu sa zakonom.

U Beogradu,

30. aprila 2012. godine

Savet RRA

Back to top