Navigacija

Saopštenje Saveta RRA o reklamnom spotu URS-a posle razmatranja pribavljene dokumentacije

Savet RRA nastavio je danas, nakon pribavljanja dokumentacije od emitera, raspravu o mogućem spornom sadržaju u jednom od spotova URS-a u kome se pojavljuju logotipi različitih kompanija.

Savet je nakon pribavljene dokumentacije i pravne analize odlučio da protiv emitera koji su emitovali spot ne pokrene postupak.

Ovakvu odluku Savet je doneo smatrajući da je svojom reakcijom doprineo da oglašivač obustavi dalje emitovanje spota.

U Beogradu,

02.04.2012. godine

Savet RRA

Back to top