Navigacija

Saopštenje povodom kršenja predizborne tišine

Savet Republičke radiodifuzne agencije je na osnovu izveštaja stručnih službi, u kojem je utvrđeno da je kablovski emiter TV K::CN Svet Plus 3 u više navrata grubo prekršio predizbornu  tišinu, naložio  operatorima  kablovsko-distributivnim sistemima  da programi koje emituju moraju  biti usklađeni sa odredbama Zakona i podzakonskih akata u ovom periodu.

U izveštaju stručnih službi utvrđeno je da je kablovski emiter TV K::CN Svet Plus 3 tokom večernjih sati, 18.05.2012. godine,   u više navrata grubo prekršio predizbornu tišinu, emitujući navode koji se mogu svrstati u političku propagandu i koji su u direktnoj vezi sa kampanjom, odnosno negativnom kapmanjom  predsedničkih kandidata pred  predstojeći izborni krug.

Savet RRA još jednom upozorava emitere da se svi programski sadržaji tokom predizborne tišine moraju biti usklađeni sa odredbama Zakona i da kršenje predizborne tišine, od strane bilo kog emitera, predstavlja osnov za izricanje mera u skladu sa nadležnostima Saveta RRA.

                                                                                                                                                          

Savet RRA

Back to top