Navigacija

Saopštenje Saveta povodom reklamnog spota Državne lutrije Srbije

Savet Republičke radiodifuzne agenicije odlučio je da pokrene postupke protiv emitera koji su emitovali spot Državne lutrije Srbije „Sportingbets.rs“, kojim se reklamira sportsko klađenje.

Sporni spot je uočen na TV B92 i TV Prva zbog čega će biti pozvani na izjašnjenje na prvu narednu sednicu Saveta.

Savet je razmatrajući izveštaj stručnih službi o sadržaju reklamnog spota zaključio da izaziva asocijacije koje se u okolnostima konkretnog slučaja mogu smatrati nepristojnim. Reklamni spot nosi oznaku 18+, čime se ukazuje da sadržaj nije pogodan za maloletna lica.

Način na koji je spot označen ukazuje, prema odredbama Zakona, da može da se prikazuje isključivo u vreme od 24 do 06 časova.

Na navedeni reklamni spot stigla je u Agenciju i predstavka Udruženja priređivača igara na sreću.

Savet je doneo i odluku o započinjanju postupka za usvajanje novog Pravilnika o kategorizaciji i klasifikaciji programskih sadržaja koji mogu da ugroze fizički, moralni i mentalni razvoj dece i omladine.

Tim povodom Savet je pozvao na sastanak urednike filmskog i serijskog programa svih TV emitera sa nacionalnom frekvencijom.

 

U Beogradu,

13. juna 2012. godine

Savet RRA

 

Back to top