Navigacija

Trening Saveta Evrope za osnaživanje kapaciteta Republičke radiodifuzne Agencije

U organizaciji Saveta Evrope u okviru projekta "Unapređenje slobode izražavanja i informisanja i slobode medija u Jugoistočnoj Evropi", koji finansira Norveška, održan je dvodnevni trening za osnaživanje kapaciteta Republičke radiodifuzne Agencije, kojem su prisustvovali članovi Saveta i stručne službe Agencije.
Zaposleni u Službi za nadzor i analizu i Pravnoj službi razmenili su iskustva sa evropskim ekspertima na sledeće teme: politički pluralizam, sprečavanje govora mržnje, plasiranje proizvoda u okviru oglašavanja i transparentnosti i kontrola vlasničke strukture.
Projekat Saveta Evrope ima za cilj primenu evropske prakse u svakodnevnom radu Agencije, kao i da unapredi zakonodavni i institucionalni okvir kojim se garantuje sloboda izražavanja u Jugoistočnoj Evropi u skladu sa standardima Saveta Evrope.
U okviru saradnje sa Savetom Evrope organizovan je ranije i regionalni sastanak sa predstavnicima hrvatskog regulatornog tela na temu uloge regulatora u procesu digitalizacije.

Agenda treninga održanog 10 i 11. aprila u Beogradu

Fotografija 1

Fotografija 2

Fotografija 3

Back to top