Navigacija

Pomoć RTV stanicama na ugroženim područjima

Na vanrednoj sednici Savet Republičke radiodifuzne agencije doneo je odluku da od Vlade Republike Srbije zatraži saglasnost na odluku o oslobađanju plaćanja naknade za emitovanje radio i televizijskog programa 85 lokalnih i regionalnih emitera čije se sedište nalazi na najugroženijim područjima zahvaćenim poplavama u trajanju od godinu dana.
Savet veruje da će sličnu odluku doneti i Republička agencija za elektronske komunikacije, kao i organizacije za Kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava(OFPS, SOKOJ i PI).
Savet je doneo odluku i da na račun za pomoć postradalima u poplavama koji je otvoren od strane Vlade Republike Srbije uplati iznos od 10 miliona dinara, a svi članovi Saveta uplatiće jednu mesečnu naknadu, dok će zaposleni na dobrovoljnoj osnovi izdvojiti deo svoje zarade.
Članovi Saveta i predstavnici RRA obići će u što skorijem roku emitere sa ugroženih područja.

 

Savet RRA

 

 

Back to top