Navigacija

Regionalni emiteri u proširenoj digitalnoj mreži

Republička radiodifuzna agencija i Javno preduzeće „Emisiona tehnika i veze“, obezbedili su tehničke i formalne mogućnosti regionalnim emiterina da pristupe proširenoj Inicijalnoj digitalnoj mreži.
Tim povodom RRA je organizovala sastanak na kome su regionalni TV emiteri upoznati sa pravnim i tehničkim detaljima prelaska sa analognog na digitalno emitovanje programa.
Potrebno je da regionalni emiteri podnesu zahtev RRA da im se dozvoli emitovanje programa u digitalnoj mreži, a nakon toga Javno preduzeće „Emisiona tehnika i veze“ daje tehničku saglasnost. O tome ko sve može da bude uključen u eksperimentalno digitalno emitovanje, prema Pravilniku o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje, odlučuje Ministarstvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu i telekomunikacije.
Zaključeno je da svi emiteri treba da se aktivno uključe u kampanju promovisanja prelaska sa analognog na digitalno emitovanje programa, kako bi se domaćinstva u Srbiji na vreme pripremila za novi tehnološki korak.
Rok za potpuni prelazak na digitalno emitovanje programa je jun 2015. godine.

Beograd,

13.05.2014. godine

Republička radiodifuzna agencija

Slike

  • /uploads/attachment/vest/222/1400227105__slika.jpg
Back to top