Navigacija

Savet razmatrao izveštaje o radu javnog servisa i komercijalnih emitera

Savet Republičke radiodifuzne agencije je na današnjoj sednici usvojio godišnji izveštaj Javni servis Radio-televizija Srbije – načini ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza za 2013. godinu, koji će uputiti Upravnom odboru RTS-a.

Savet je odlučio da pozove članove Upravnog odbora RTS-a na sastanak na kojem će taj izveštaj biti razmatran.

Savet je usvojio i godišnji izveštaj „Komercijalni emiteri – načini ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza za 2013. godinu“.

Savet je konstatovao problem ozbiljnog urušavanja raznovrsnosti programa komercijalnih TV emitera sa dozvolom za nacionalno pokrivanje, pa će o tom problemu sa emiterima biti obavljeni razgovori.

Savet je doneo odluku da se oba izveštaja stave na uvid javnosti putem zvanične Internet prezentacije Agencije.

U Beograd,
11. juna 2014. godine

Savet RRA

Back to top