Navigacija

Saopštenje Saveta REM povodom pisanja dnevnog lista Kurir dana 01. 04. 2015.godine

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na danas održanoj sednici, povodom pisanja dnevnog lista „Kurir“ 1.4.2015. godine jednoglasno usvojio sledeće

SAOPŠTENJE

Dnevni list „Kurir“ objavio je 1.4.2015. godine tekst pod naslovom „Ovi ljudi štite golotinju u parovima“ u kome je iznet veliki broj neistina čime je naneta ogromna šteta REM-u kao nezavisnoj instituciji.

 

U tekstu se navodi da Savet REM-a 22 dana nije reagovao na pojedine sadržaje rijaliti programa „Parovi“, što nije istina. Savet je odmah nakon početka emitovanja uočio nepravilnosti u ovom programu i po hitnoj proceduri izrekao meru upozorenja pružaocu medijske usluge „Happy TV“  i naložio da se ovaj program prilagodi zakonu tako što će sadržaje označene kao neprikladne za uzrast mlađi od 12 godina emitovati samo u vremenu od 6 do 22 sata, sadržaje neprikladne za mlađe od 16 godina periodu od 22 do 23 sata, a sadržaje namenjene starijima od 18 godina, kako to zakon predviđa, može emitovati u terminu od 23 sata do 6 ujutru.

 

TelevizijaHappy“  je tom prilikom upozorena da je pornografija u Srbiji zakonom zabranjena i da se ne može emitovati ni u jednom terminu, osim na kanalima koji imaju posebnu zaštitu i za koje se plaća posebna nakanda kompanijama koje vrše distribuciju radio i TV signala. Tom prilikom, televiziji „„Happy“ je naloženo da u terminima nakon 22, odnosno 23 sata tonski maskira svaki govor suprotan zakonu, kao i da zamućivanjem slike mora biti onemogućena vidljivost scena čijim bi emitovanjem bio narušen zakon.

 

O ovim merama Saveta svoje čitaoce je  izvestio i „Kurir“ pa deluje neverovatno da se uredništvo toga ne seća.

Uvažavajući zakonsku normu koja govori o tome da svi koji se bave javnim poslom moraju biti spremni da trpe kritiku, uvereni smo da, iako se bavimo javnim poslom, nismo u obavezi da trpimo laži. A apsolutna su laž podaci o visini primanja članova Saveta REM-a. Svi članovi Saveta, bili penzioneri ili ne, u skladu sa zakonom imaju naknadu za rad u visini 2, a predsednik 3 prosečne zarade u Srbiji koja se nakon toga umanjuju za 10 odsto.

Novinari „Kurira“ nisu imali potrebu da se o visini naknada članova Saveta obrate REM-u, još manje da se o tome informišu čitajući Zakon o elektronskim medijima, tako da su slike sedam članova Saveta REM-a (objavljene u formatu poternica), a pod natpisom „Plaćeni a zabušavaju“, zapravo nedvosmisleni pritisak na članove Saveta

REM-a. Član 13 Zakona o elektronskim medijima eksplicitno navodi da „niko nema pravo da na bilo koji način utiče na rad članova Saveta niti su oni dužni da poštuju bilo čije instrukcije u vezi sa svojim radom izuzev odluka nadležnog suda donetih u postupku sudske kontrole rada Saveta“. „Kurir“ kroz tekst deli savete i poziva Savet da deluje, a sve manipulišući lažima da Savet nije reagovao 22 dana. 

Bez obzira na visinu primanja, članovi Saveta REM-a su u obavezi da obavljajući posao koji im je poverila Narodna Skupština Republike Srbije  sprovode zakon. Deo toga jeste i izricanje mera koje zakoni predviđaju ukoliko neko emituje pornografiju.

 

Zato i mera koju je danas Savet REM-a izrekao nije rezultat manipulacije i kampanje „Kurira“ protiv članova Saveta već isključivo postupanje po Zakonu o elektronskim medijima i Pravilniku o zaštiti maloletnika u pružanju medijskih usluga.

Kako je ovo još jedna u nizu negativnih kampanja pojedinih štampanih medija sa ciljem da se izvrši pritisak i naruši ugled i pozicija Regulatornog tela za elektronske medije uz karakterističnu upotrebu laži, pod plaštom prava javnosti na istinu, to Savet REM-a obaveštava da će i ubuduće reagovati na svaku laž i obmanjujuće tekstove pojedinih medija koji za cilj imaju diskreditaciju ili pritisak na REM, ali će protiv svakog takvog medija podnositi i tužbe.

 

 

 

 

Savet REM

Back to top