Navigacija

Savet REM objavio je Listu lica kojima je izdata dozvola za emitovanje radio programa na osnovu Javnog konkursa

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na osnovu člana 32. i člana 53. tačka 7) Zakona o radiodifuziji („Službeni glasnik“ broj 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 - dr. zakon, 62/06, 85/06 i 41/09) i člana 20. Statuta Republičke radiodifuzne agencije („Službeni glasnik RS“ broj 102/05), objavio je Listu lica kojima je izdata dozvola za emitovanje radio programa na osnovu Javnog konkursa na području regiona i lokalnim područjima.

Lista lica kojima je izdata dozvola za emitovanje programa na osnovu Javnog konkursa za izdavanje dozvola za emitovanje radio programa na području regiona i lokalnim područjima, objavljenog u dnevnom listu „Politika“ dana 24. juna 2014. godine, utvrđena je i objavljuje se po radiodifuznim oblastima i okvirnim željenim zonama servisa.

Back to top