Navigacija

"Zajedno do pobede" kampanja od posebnog društvenog interesa

Savet regulatornog tela za elektronske medije smatra da je kampanja „Specijalna olimpijada“ akcija od posebnog društvenog interesa i da ovakvu akciju treba da podrže svi pružaoci medijskih usluga zbog svog posebnog značaja u ostvarivanju društvenog interesa. Cilj kampanje je da se svim građanima Srbije pruži prilika i omogući da se bave sportom, a posebno osobama sa intelektualnom ometenošću i da se kroz upoznavanje sa njihovim potrebama i mogućnostima doprinosi  pravilnom odnosu prema njima.

 Pružaocima medijskih usluga se  preporučuje da se akciji „Specijalna olimpijada“  priključe tako što će:

 — na dan 30.5.2015. godine u vremenu od 18:00 -18:03:30 emitovati muzički spot (pesmu)  Specijalne olimpijade Srbije „Mi smo već pobedili“ u trajanju od 3.5 minuta. Navedeni muzički spot, odnosno pesmu  „Mi smo već pobedili“ poželjno je da PMU emituju tokom i nakon završetka kampanje, u skladu sa svojim programskim mogućnostima,   i

 — da se preporuči  svim PMU  da u skladu sa odredbama člana 67. stav 10. i 11. ZEM PMU mogu da nekoliko puta tokom dana emituju  promotivni spot „Zajedno do pobede“ u trajanju od 30 sekundi, van vremena predviđenog za komercijalno oglašavanje u periodu od 30 maja do 30 juna 2015. godine zbog postojanja posebnog društvenog interesa, a u skladu sa svojim programskim mogućnostima;

Pesmu i spot za radijsko i spotove za televizijsko emitovanje možete preuzeti na sledećim linkovima:

LINK ZA RADIOhttp://we.tl/HrLsBi2WPm

Rezolucija: 44,1 kHz, 16 bita, stereo

Tip datoteke: Microsoft WAV i mp3

1.      Promotivna  poruka „Zajedno do pobede“ 0:30 - wav

2.      Pesma „Mi smo već pobedili“  03:34 – wav i mp3

 LINK ZA RADIO - http://we.tl/4LgRXlgE1m

Rezolucija: 48 kHz, 16 bita, stereo

Tip datoteke: Microsoft WAV i mp3

Nivo: Maksimalno dozvoljen nivo -6 dbFS (Full Scale), Loudness (-23dbFSLU)

1.      Promotivna  poruka „Zajedno do pobede“ 0:30 - wav

2.      Pesma „Mi smo već pobedili“  03:34 – wav i mp3

LINK ZA TELEVIZIJU http://we.tl/vNnjqufLi0

MPEG2_HDV1_576i_PAL_25.m2t

Video format: 720x576

Aspekt slike: 16:9

Audio: 48 kHz, stereo, nivo -6 dbFS -

1.      Televizijska promotivna poruka „Zajedno do pobede“ 0:30

2.      Muzički spot „Mi smo već pobedili“  03:34

LINK ZA TELEVIZIJU – http://we.tl/NB7Lzt4DMF

H264  MPEG4

Video format: 1920x1080

Aspekt slike: 16:9

Audio: 48 kHz, stereo, nivo -6 dbFS

1.      Televizijska promotivna poruka „Zajedno do pobede“ 0:30

2.      Muzički spot „Mi smo već pobedili“  03:34

Back to top