Navigacija

Stupanje na snagu tri pravilnika

Dana 3. jula 2015. godine, stupili su na snagu Pravilnik o sprovođenju nagradnih takmičenja u oblasti pružanja medijskih uslugaPravilnik o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje i Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga.

Savet Regulatornog tela doneo je pravilnike na sednici održanoj 16. maja 2015. godine, a objavljeni su u Službenom glasniku RS br. 55/15 od 25. juna 2015. godine.

Back to top