Navigacija

Prvo mesto za transparentnost

U okviru projekta „Da li su regulatorne agencije u Srbiji i Makedoniji transparentne i odgovorne analiziran je sadržaj pet oficijelnih veb sajtova regulatornih tela i agencija za koje se smatra da su glavni za ostvarivanje komunikacije između analiziranih subjekata i građana, Regulatorno telo za elektronske medije zauzelo je prvo mesto.

Istraživanje su sproveli Beogradski institut za javnu politiku i Transparency International Macedonia.

Prema analizi, transparentnost obuhvata pet elemenata:

  1. Transparentnost procesa donošenja odluka i donetih odluka (da li su odluke koje se donose poznate javnosti);
  2. Transparentnost pravila (da li su pravila igre jasna i da li ih je regulator obrazložio);
  3. Transparentnost ponašanja regulisanih subjekata (da li javnost dobija informacije o ponašanju regulisanih subjekta);
  4. Transparentnost kontrole regulatora (da li možemo da saznamo kako se sam regulator ponaša) i
  5. Transparentnost dobijenih povratnih informacija (da li znamo sadržaj povratnih informacija koje regulator dobija od regulisanih subjekata i drug zainteresovanih grupa).
Back to top