Navigacija

Savet REM usvojio Nacrt uputstva o načinu primene odredaba Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga u vezi sa vremenom emitovanja „rijalitija prisilnog okruženja“

Savet Regulatornog tela za elektronske medije usvojio je Nacrt uputstva o načinu primene odredaba Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga u vezi sa vremenom emitovanja „rijalitija prisilnog okruženja“.

U vezi sa tim, Regulatorno telo za elektronske medije objavljuje program javne rasprave. Program javne rasprave objavljen je i portalu E-uprave.

Back to top