Navigacija

Regulatorno telo za elektronske medije objavilo je Listu država koje zadovoljavaju uslove iz člana 4. tačka 28) Zakona o elektronskim medijima

Na osnovu člana 10. Pravilnika o kriterijumima i načinu povećanja udela evropskih audio-vizuelnih dela („Službeni glasnik RS“ br. 72/15), Regulatorno telo za elektronske medije objavilo je Listu država koje zadovoljavaju uslove iz člana 4. tačka 28) Zakona o elektronskim medijima (audio-vizuelna dela nastala u tim državama smatraju se evropskim audio-vizuelnim delima).

Back to top