Navigacija

Savet Regulatora razmatrao je izveštaj stručne službe u vezi sa erotskim sadržajima na TV Happy

Savet Regulatornog tela razmatrao je na sednici održanoj 13. jula 2017. godine izveštaj stručne službe u vezi sa erotskim sadržajima emitovanim u programu Nacionalne TV Happy, u terminima od 00:00 do 04:00, na koje je Regulatoru pristiglo više prijava.

Savet je zaključio da nema mesta pokretanju postupka budući da su erotski sadržaji emitovani posle 00:00, odnosno u terminu koji je zakonom predviđen za emitovanje ovakve vrste sadržaja.

Zakon o elektronskim medijima i Pravilnik o zaštiti maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga jasno razlikuju pornografske sadržaje, čije emitovanje nije dozvoljeno, od erotskih sadržaja čije je emitovanje regulisano Zakonom i Pravilnikom.

Back to top