Navigacija

Dopuna Javnog konkursa za pružanje usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog analognog, odnosno digitalnog prenosa

Dopuna Javnog konkursa za pružanje usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog analognog, odnosno digitalnog prenosa objavljena je dana 11.05.2018. godine u Službenom glasniku RS, br. 37.

Nakon objavljivanja Dopune Javnog konkursa, rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je do dana 10. jula 2018. godine

Back to top