Navigacija

Olivera Zekić govori u ime REM-a

U vezi sa spekulacijama u javnosti o navodnim samostalnim i neovlašćenim istupima svojih članova, Savet REM-a smatra potrebnim da obavesti javnost da su nastupi članova Saveta REM-a usklađeni i koordinisani i iza svake izjave Olivere Zekić stoje svi članovi Saveta, kao što i Olivera Zekić stoji iza svake odluke Regulatora.

Članovi Saveta su se do sada oglašavali uvek u skladu sa članom 22. Poslovnika o radu, po kome nije dozvoljeno jedino da članovi Saveta iznose svoja mišljenja o toku sednice, raspravi, glasanju i odlučivanju.

S druge strane, nigde ne piše, naročito ne u Poslovniku, da članovi Saveta, koji između ostalog donose odluke i na osnovu sopstvenog mišljenja, ne mogu da iznose stavove i učestvuju u raspravama o temama koje nisu predmet odlučivanja Saveta, a istovremeno su od značaja za rad Regulatora i mogu uticati na medijsku scenu u Srbiji. Naročito kada su u pitanju pokušaji onih koji se žale da u Srbiji nema institucija, a daju sve od sebe da bi uništili nezavisno Regulatorno telo za elektronske medije, kao što je to slučaj sa današnjom hajkom na Oliveru Zekić u dnevnom listu Danas.

Za saopštenja Saveta, izjave članova, analize i zaključke nema dovoljno prostora u štampanim medijima, retko i u elektronskim, pa Savet i članovi na svom sajtu objavljuju sve važno za svoj rad.

I da podsetimo, Zakon o elektronskim medijima zabranjuje bilo kome da utiče na rad članova Saveta i oni nisu dužni da poštuju bilo čije instrukcije u vezi sa svojim radom, izuzev odluka nadležnog suda donetih u postupku sudske kontrole rada Saveta. Sve primedbe na programe elektronskih medija, kao što je govor mržnje i drugi neprimereni sadržaji, potrebno je izložiti u zakonom predviđenoj proceduri, bez politizacije i proizvoljnih optužbi.

Savet REM-a

Back to top