Navigacija

Doneta odluka o raspisivanju konkursa za izdavanja dozvole za radio sa nacionalnim pokrivanjem

Savet Regulatornog tela za elektronske medije doneo je odluku o raspisivanju Javnog konkursa za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa za područje cele Republike.

Back to top