Navigacija

Saopštenje REM-a povodom pristiglih prijava organizacije Građani na straži

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj dana 06. februara 2019. godine, doneo je odluku da se odbace, kao neosnovane, prijave organizacije „Građani na straži“ koje su pristigle povodom prikazivanja dela spota Srpske napredne stranke u informativnim programima TV Prve i Hepi TV.

U Regulatorno telo za elektronske medije pristiglo je više stotina prijava protiv TV Prva i Hepi TV, zbog, kako se navodi, emitovanja spota SNS koji predstavlja političko oglašavanje van predizborne kampanje, čime su, prema navodima u prijavama, učinjene povrede člana 47. tačka 5) Zakona o elektronskim medijima i povrede članova 12. i 14. Zakona o oglašavanju.

Služba je utvrdila da prikazani sadržaji nisu u suprotnosti sa članom 47. tačka 5) Zakona o elektronskim medijima jer je, u nekoliko navrata, prikazan samo deo spota i to u informativnim emisijama, vesti, u blokovima koji su sadržali druge priloge koji su se odnosili na isti događaj – proteste, uz najavu da je SNS snimila spot koji se prikazuje na društvenim mrežama.

Na taj način posmatrano, ne mogu se dovoditi u pitanje povreda Zakona o oglašavanju, članovi 12. i 14., jer oglašavanja nije ni bilo. U navedenim slučajevima radilo se o neprikosnovenom pravu gledalaca na informisanje o događaju (objavljivanje spota na društvenim mrežama).

Služba za nadzor i analizu, razmatrajući sve pristigle dopise, smatra da ne postoji osnovi za pokretanje postupka.

Savet REM

Back to top