Navigacija

Objavljen Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija putem analognog prenosa u Službenom glasniku RS

Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija putem analognog prenosa objavljen je dana 08.03.2019. godine u Službenom glasniku RS, br. 15.

Rok za podnošenje prijave na Javni konkurs je do dana 07. maja 2019. godine.

Izjava

Prijava na javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija putem analognog prenosa-Obrazac PJK

Back to top