Navigacija

Preporuka o većoj dostupnosti programskih sadržaja osobama sa invaliditetom

Na osnovu člana 22. stav 1. tačka 3) i 20), članova 52. i 60. Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS“ br. 83/14 i 6/16 – dr. zakon), Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj dana 25.05.2019. godine doneo Preporuku o većoj dostupnosti programskih sadržaja osobama sa invaliditetom.

Back to top