Navigacija

Podnet Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv TV O2 za mesec maj

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 01. jula 2019. godine, podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv B92 a.d. Beograd, kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom O2 učinio 298 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu maju 2019. godine.

Back to top