Navigacija

Podnet Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv TV O2 za mesec jun

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 13.avgusta godine, podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv B92 a.d. Beograd, kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom O2 učinio 378 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu junu 2019. godine.

Back to top