Navigacija

Podnet Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv TV Pink za mesec jun

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 26.avgusta 2019. godine podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Pink internacional company doo, Beograd-TV Pink, kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom TV Pink učinio 507 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu junu 2019. godine.

Back to top