Navigacija

Podnet Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv TV O2 za mesec jul

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 27.septembra 2019. godine, podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv B92 a.d. Beograd, kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom O2 učinio 261 prekršaj Zakona o oglašavanju u mesecu julu 2019. godine.

Back to top