Navigacija

Podnet Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv TV Prva za mesec jul

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 27.septembra 2019. godine podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Prve televizije d.o.o. Beograd, kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom PRVA učinio 403 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu julu 2019. godine.

Back to top