Navigacija

Podnet Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Nacionalna Happy TV za mesec septembar

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 09.decembra 2019. godine podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Happy TV  d.o.o. Beograd- Nacionalna Happy TV, kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Nacionalna Happy TV učinio 204 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu septembru 2019. godine.

Back to top