Navigacija

Podnet Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv TV O2 za mesec novembar

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 17. januara 2020.godine podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv B92 a.d. Beograd,  kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom O2 učinio 399 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu novembru 2019. godine.

Back to top