Navigacija

Podnet Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv TV O2 za mesec decembar

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 12. februara 2020. godine, podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv B92 a.d. Beograd, kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom O2 učinio 307 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu decembru 2019. godine.

Back to top