Navigacija

Podnet Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv TV Pink za mesec oktobar

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 06. februara 2020. godine podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Pink internacional company doo, Beograd-TV Pink, kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom TV Pink učinio 428 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu oktobru 2019. godine.

Back to top