Navigacija

Podnet Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv TV O2 za mesec januar 2020. godine

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 03. marta 2020. godine podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv B92 a.d. Beograd,  kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom O2 učinio 83 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu januaru 2020. godine.

Back to top