Navigacija

Podnet Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Nacionalna Happy TV za mesec februar 2020. godine

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 15. maja 2020. godine podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Happy TV  d.o.o. Beograd- Nacionalna Happy TV, kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Nacionalna Happy TV učinio 257 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu februaru 2020. godine.

Back to top