Navigacija

Odluke sa 4. hitne sednice Saveta REM-a u 2020. godini

Savet Regulatornog tela za elektronske medije održao je dana 15. juna 2020. godine 4. hitnu sednicu u 2020. godini radi razmatranja pitanja udruženja građana «CRTA» upućenih u vezi usaglašenosti sadržaja političkih oglasnih poruka (spotova) izborne liste «Aleksandar Vučić Za našu decu» u kojima je korišćen vizuelni identitet Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ i vizuelni identitet Kliničko bolničkog centra „Zvezdara“ sa Zakonom o oglašavanju.

Savet Regulatora je na navedenoj sednici potrebnom većinom glasova doneo odluku da se udruženju građana «CRTA» povodom traženja mišljenje o oglasnim porukama uputi dopis kao i da se uputi dopis Ministarstvu privrede radi preduzimanja mera iz svoje nadležnosti.

Back to top