Navigacija

Odluke sa 382. vanredne sednice Saveta REM

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj 14. jula 2020. godine doneo odluku da se nadležnom prekršajnom sudu podnesu zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka protiv pružalaca medijskih usluga TV Pink, TV B92, Nacionalne TV Hepi i TV Prva zbog povreda odredbi Zakona o oglašavanju.

Na istoj sednici Savet REM-a pokrenuo je postupak izricanja mera protiv pružalaca medijskih usluga TV Novi Pazar i TV Pančevo zbog povreda odredbi člana 47. stav 1. tačka 5) Zakonom o elektronskim medijima dok je protiv pružaoca medijske usluge TV Prva pokrenut postupak izricanja mera zbog povreda odredbi Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga.

Produžena je dozvola za pružanje medijske usluge pružaocu medijske usluge TV City.

Usvojen je i izveštaj o ispunjavanju zakonskih i programskih obaveza komercijalnih pružalaca medijskih usluga za 2019. godinu.

Back to top